සිත්ගත් ගීත

1 comment:

  1. ඔයාව මම ඇඩ් කර ගත්ත. පුළුවන් නම් මාවත් ඇඩ් ජරා ගන්න
    https://sithiwilimanpetha.blogspot.com සිතිවිලි මංපෙත.

    ReplyDelete

මේ කොලේ ගැන ලියමුද? ලිව්වේ නැතත් කියෙව්වට ස්තුතියි

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...